Wady i zalety ogrzewania podłogowego. Czy podłogówka się opłaca?

Ogrzewanie podłogoweWśród wielu sposobów ogrzewania pomieszczeń to ogrzewanie podłogowe jest modelem instalacji, o którym jest wiele sprzecznych informacji. Wcześniej używane było ono do ogrzewania pomieszczeń sanitarnych i w ten sposób pełniło ono funkcję uzupełniającą do istniejącego już układu grzewczego. Inwestorzy mogą wybrać wiele wariantów takiego rozwiązania, aby dopasować je do warunków architektonicznych, aby zapewnić komfort cieplny dla użytkowników.

Wady instalacji wodnego ogrzewania podłogowego

Skomplikowana budowa instalacji ogrzewania połogowego wymaga jej zaplanowania już na etapie projektu budowlanego. Takie działania ułatwiają unikanie błędów technologicznych i zapewniają większą sprawność takich układów. Pozwala to dopasować wszystkie elementy układu grzewczego i zachować wymagane parametry określone przez producenta ogrzewania podłogowego. Odpowiednio zaplanowana instalacja musi być uzasadniona wyliczeniami efektywności i mocą ułożonej instalacji.

Sprawna instalacja ogrzewania podłogowego wymaga izolacji od elementów konstrukcyjnych obiektu. W ten sposób można zmniejszyć ilość ciepła, które jest tracone. Muszą być zastosowanie odpowiednie materiały izolacyjne, w których płyta styropianowa połączona jest folią aluminiową. Warstwa metaliczna odbija ciepło i kieruje je do wnętrza pomieszczeń. Przekłada się to również na wysokość gotowej posadzki wyposażonej w instalację ogrzewania podłogowego. Poszczególne warstwy posiadają minimalne parametry, co często utrudnia układanie instalacji podłogowej w budynkach mieszkalnych. Szczególna trudność takich prac wynika z prac modernizacyjnych w obiektach adaptowanych do innych celi lub remontowanych.

Posadzka wyposażona w instalacje ogrzewania podłogowego ogranicza również ilość powierzchni przeznaczonej na ustawienie mebli i wyposażenia domowego.

Zalety i sprawność ogrzewania podłogowego

Pierwsza odczuwalna zaletą ogrzewania podłogowego jest brak cyrkulacji powietrza jak w tradycyjnych systemach opartych o grzejniki. Zapewnia to lepszy i bardziej równomierny rozkład temperatury wewnątrz pomieszczeń. Przekłada się to na lepszy komfort cieplny oraz lepsze samopoczucie użytkowników. W tradycyjnych instalacjach grzewczych występują duże wahania temperatury na różnych wysokościach. Układy ogrzewania podłogowego są bardziej stabilne i w pomieszczeniu panuje jednolita temperatura, może być niższa przy zachowaniu takiego samego komfortu termicznego.

Instalacja ogrzewania podłogowego składa się z obwodów układanych dla każdej strefy pomieszczeń. Użytkownik w ten sposób może tworzyć strefy o różnych poziomach ciepła w całym budynku. Każdy z takich układów posiada zawór termostatyczny regulujący temperaturę. Płynna regulacja takich parametrów umożliwia dopasowanie poziomu ciepła do potrzeb użytkowników.

Instalacja ogrzewania podłogowego wpływa również wygląd i funkcjonalność wnętrza mieszkania. Brak jest instalacji zewnętrznych i grzejników. To zwiększa możliwości aranżacji takich wnętrz. W mieszkaniu uzyskać można dzięki temu większą ilość miejsca i ułatwić utrzymanie takiej powierzchni w czystości.

Ogrzewanie podłogowe to również lepszy komfort cieplny dla użytkownika takich pomieszczeń. Dobrze sprawdza się takie rozwiązanie w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie występuje większa ilość wilgoci. W ten sposób można szybciej podnieść temperaturę we wnętrzu i pozwala zapobiegać ryzyku pleśni i grzybów.

Opłacalność instalacji ogrzewania podłogowego

Przy wybieraniu takich rozwiązań ważne są również koszty eksploatacji i materiałów użytych do budowy takich układów. Jeżeli będą to instalacje ogrzewające cały budynek można oprzeć je na rozdzielaczach z pompami obiegowym. W ten sposób łatwiej jest regulować takie układy. Jednocześnie zlikwidowane zostaną oddzielne zawory termostatyczne, co obniża koszty nowoczesnych systemów grzewczych. Większe koszty budowy posadzki dostosowanej do ogrzewania podłogowego to jedna z przyczyn obawy inwestorów przed takim rozwiązaniem. Ogrzewanie podłogowe cechuje się lepszą sprawnością przez to, że duża ilość ciepła jest akumulowana w posadzce.

Lepszy rozkład temperatury w pomieszczeniu przy użyciu ogrzewania podłogowego to również możliwość obniżenia temperatury przy zachowaniu komfortu cieplnego. Obniżenie poziomu temperatury już o 1 stopień Celsjusza to zmniejszenie kosztów ogrzewania o 6%. Instalacje takie generują mniejsze koszty obsługi i serwisu, ponieważ występuje mniej części podatnych na awarię. Układy takie również mniej podatne są na uszkodzenia mechaniczne, ponieważ elementy są zabudowane i ukryte przed czynnikami zewnętrznymi. Warto sprawdzić możliwość budowy układu ogrzewania podłogowego w obiekcie oraz skorzystać z efektywności takich nowoczesnych układów.

Źródło: https://zaradnyfinansowo.pl/grzejniki-czy-ogrzewanie-podlogowe.

Ocena: 5.0

Komentarze