W jaki sposób powstają hale stalowe?

Hala stalowaHale stalowe są coraz częściej wykorzystywane jako magazyny, chłodnie, pomieszczenia produkcyjne, handlowe, usługowe, wystawcze czy do organizacji imprez oraz zawodów. O ich popularności przesądzają niższe koszty i szybsza budowa niż w przypadku budynków murowanych. Jakie są etapy powstawania hali stalowej?

Stworzenie projektu i przeprowadzenie formalności

Pierwszym krokiem na drodze do budowy hali stalowej jest przygotowanie projektu. Musi on być zgodny z prawem budowlanym, dostosowany do potrzeb klienta oraz do celów, jakim będzie służył. Jeśli na przykład hala ma być mroźną, ważne jest uwzględnienie zastosowania dobrze izolujących materiałów. Jeżeli będzie pomieszczeniem produkcyjnym, w którym przebywają pracownicy - musi spełniać określone kryteria (na przykład w zakresie wentylacji, oświetlenia, zapewnienia dostępu do strefy sanitarnej). Na etapie planów określane są też materiały, które będą użyte podczas budowy.

Przygotowanie projektu indywidualnie pod konkretne zamówienie gwarantuje większą wygodę korzystania z hali. Najlepiej, aby zarówno projektem, jak i budową zajmowała się ta sama firma - kompleksowe zasługi w zakresie budowy hal stalowych oferuje firma Gaj-Stal. Ich projekty powstają w stałym kontakcie z klientem, na podstawie specyfikacji oraz analizy potrzeb inwestora.

Kolejny krok to załatwienie niezbędnych formalności. Na budowę hali stalowej, mającej cechy budynku stałego, należy uzyskać pozwolenie. Zawsze należy też przygotować odpowiednią dokumentację, zadbać o to, by projekt był zgodny z przepisami i zaplanować budowę tak, by przestrzegać zasad BHP.

Przygotowanie fundamentów

Obszar, na którym ma być wzniesiona hala, musi zostać w pierwszej kolejności wyrównany. To, z jakiego materiału - i w jaki sposób - przygotowuje się fundamenty, uzależnione jest od rodzaju hali, jej rozmiarów oraz od tego, na ile wymagający jest teren. W niektórych przypadkach więc wykonuje się wykopy, które później zostają wylane betonem, w innych konieczne jest wystawienie stopów przy pomocy pali (najczęściej z żelazobetonu), a jeszcze w innych można zastosować szybkie w montażu fundamenty prefabrykowane.

Montaż hali stalowej

Gdy fundamenty są gotowe, ekipa przystępuje do montażu hali - zaczynając od elementów nośnych konstrukcji. Najczęściej stosuje się "szkielety prętowe". Do ich wykonania wykorzystuje się słupy wsporcze. Kiedy szkielet już powstanie, umieszcza się na nim kratownice dachowe, a następnie jest wzmacniany specjalnymi profilami, nadającymi konstrukcji odpowiednią sztywność oraz umożliwiającymi wykonanie potrzebnych instalacji.

Wykończenie hali stalowej

Po zamontowaniu konstrukcji, pozostają prace wykończeniowe. Obejmują one zamontowanie płyt izolowanych lub kaset na szkielecie, montaż instalacji (na przykład elektrycznych czy grzewczych), otworów okiennych i drzwi, wybetonowanie posadzek.

Podsumowanie

Budowa hali stalowej to przedsięwzięcie wieloetapowe, wymagające doświadczenia na różnych polach oraz ekipy specjalistów z rozmaitych dziedzin. Jeśli jednak zostanie zlecona renomowanej firmie, prace będą postępowały znacznie szybciej (i będą tańsze) niż w przypadku budowy murowanego budynku.

Ocena: 5.0