Jak wybrać przepływomierz elektromagnetyczny?

PrzepływomierzPrzepływomierze elektromagnetyczne to sprzęty służące do mierzenia przepływ mediów przewodzących prąd elektryczny, które nie powodują spadku ciśnienia. Są one szczególnie przydatne w pomiarach przepływu cieczy chemicznie aktywnych (to znaczy kwasów i silnych zasad), a także w aplikacjach, które wymagają umieszczenia czujnika w środowisku korozyjnym.

Przepływomierz elektromagnetyczny - jak go wybrać?

Przyrządy te są ważne dla przedsiębiorstwa szczególnie ze względów ekonomicznych. Służą one do pomiaru strumienia masy albo objętości i do celów rozliczeniowych. Bardzo ważne jest jednak to, by odpowiednio je wybrać. Na rynku znaleźć można różne typy przepływomierzy elektromagnetycznych. Między sobą odróżniają się one:

  • budową,
  • zasadą pomiaru,
  • zakresem stosowania.

Stąd też wybierając przepływomierz dla danego przedsiębiorstwa, trzeba wziąć pod uwagę:

  1. zakres mierzonego przypływu,
  2. wymaganą dokładność pomiaru,
  3. fizyczne właściwości medium: gaz, ciecz, zawiesina (o jakiej gęstości) i jego zanieczyszczenie,
  4. strukturę strugi (turbulentna, laminarna),
  5. prędkość przepływającego medium.

ENKO-POMIAR jest firmą, która w swojej ofercie posiada przepływomierze elektromagnetyczne

Przepływomierze elektromagnetyczne - zastosowanie

Sprzęty te stosuje się w wielu gałęziach przemysłu. Przede wszystkim w przemyśle: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym, papierniczym i celulozowym, a także w energetyce. Przepływomierze elektromagnetyczne stosuje się również w gospodarce wodno-ściekowej, do monitoringu sieci wodociągowych oraz w nawadnianiu. Co ważne, opisywany tu typ przepływomierzy nie wprowadza zaburzeń do mierzonego strumienia. Dzięki temu przeznacza się je bez żadnych problemów do pomiaru strumienia medium w zamkniętych instalacjach rurociągowych. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że na rynku wybierać można z przynajmniej kilku rodzajów przepływomierzy elektromagnetycznych. Dobiera się je ze względu na: średnicę rurociągu, parametry mierzonego medium (chemiczne i fizyczne), ale także biorąc pod uwagę zanieczyszczenie i warunki środowiskowe w jakich przepływomierz będzie stosowany.

Ocena: 5.0

Komentarze